суббота, 31 марта 2018 г.

Taneční workshop Turkických tanců // Dancing workshop of Turkic dances 29.03.18

Víte, jak se tančí dámské Turkické, Uzbecké,Tatarské a Kyrgyzské tance ? A chcete se naučit tančit? 
Do you know how to dance women Turkic, Uzbek, Tatar and Kyrgyz dances? Do you want to learn it?


To vše nabízí Taneční workshop Turkických tanců s profesní choreografkou a tanečnici Kyrgyzského původu Gulsarou Bekbagyshevou. 
These all offers you the Dancing workshop of Turkic dances with the professional choreographer and dancer of Kyrgyz origin - Gulsara Bekbagysheva
Gulsara BekbagyshevaTato akce proběhla dne 29.03.2018 v café Kampus.
This event was held 29.03.2018 in cafe Kampus.


Během této akce se povídalo o duchu a historie Turkických tanců, a také byly představeny Turkické národní kroje. 

During this event we were talking about the spirit and history of Turkic dances, and also was presented the Turkic national dresses.


Hudební ozdobou večera byl hudebník Uzbeckého původu Farhod Tashev, který zahral na Uzbecký tradiční nástroj - Doiru (něco jako buben).
The musical decoration of the evening was Uzbek musician Farhod Tashev, who played the Uzbek traditional instrument - Doira.

Po akci bylo rozhodnuto, že se tyto workshopy budou tradicí. 
After the event, it was decided that these workshops will become a tradition.

Nezměškejte další Taneční workshop Turkických tanců

Do not miss another Dance Workshop of Turkic Dances!


Níže jsou foto a video z této akce. 
Below are photos and videos from this event.

вторник, 27 марта 2018 г.

Promítání Turkických filmů 26/03/18 // Screening of Turkic films 26/03/2018

Dne 26. března jsme  (spolek KITAP) v café Kampus organizovali Promítání krátkých Turkických filmů
On March 26, we (NGO - spolek KITAP) in the café Kampus organized a screening of short Turkic films

Byly představeny filmy mladých talentovaných režisérů Turkického původu: z Turecka, Azerbajdžánu, Tatarstánu.
Films, which were introduced, are made by young talented directors of Turkic origin: from Turkey, Azerbaijan, Tatarstan.

Jsou to následující filmy následujících režisérů/The following films of the following directors:

Elmar Imanov
1. The swing of the coffin maker / Die Schaukel des Sargmachers (Houpáčka výrobce rakví)(2012) - Elmar Imanov
film: The swing of the coffin maker (2012)

2. Love is Blind / Direk Ask (Slepá láska)(2011) Ertuğ Tüfekçioğlu
film: Love is Blind (2011)3. Imagine / Представь (Představ si)(2017) Ilshat Rahimbay

film: Imagine (2017)
film: Imagine (2017)
Ilshat Rahimbay4. He turned back and slammed the door / Хлопнул дверью и ушел (Zabouchl dveře a odešel)(2015) Salavat Yuzeyev
film: He turned back and slammed the door(2015)
film: He turned back and slammed the door(2015)

Filmy se promítaly v jazyce originálu s anglickými titulky. Všechny představené filmy jsou vítězové přestižních filmových soutěží.
Films were projected in the original language with English subtitles. All the featured films are the winners of the prestigious film competitions.

Po promítání následovala přátelská diskuze v mezinárodním prostředí - podívat se přišly představitelé Českého, Kumykského, Tureckého, Azerbajdžánského, Ukrajinského, a i v neposlední řádě - Tatarského národů.
After the screening, there was a friendly discussion in the international environment - the representatives of the Czech, Kumyk, Turkish, Azerbaijan, Ukrainian, and, last but not least, the Tatar nation came to watch and talk.
before leaving after the films and discussions

пятница, 23 марта 2018 г.

Mini Nawruz v Praze s Tatarskou hudbou 20/03/2018

Dne 20. března spolek KITAP uspořádal akci s názvem 'Mini Nawruz s Tatarskou Hudbou' v Pražském café Mist (Korunní 48).

Povídali jsme o tom, co je Nawruz, proč se slaví 21. března, kdo jej slaví a také i jak se to slaví. Řekli jsme o Turkických národech, a i o Tatarském národu. Povídali jsme o Povolžských, Krymských, Kazanských, Astrakhanských a i Kavkazských Tatarech.Přečetli báseň slávného Tatarského básníka Gabdully Tukaje s překladem do češtiny a angličtiny.
A nakonec, zazněla i Krymsko Tatarská řeč, a i samozřejmě, různorodá a bohatá Tatarská hudba.

Na akkordeonu krásně hral pan Server Abkerimov, představitel Krymsko-Tatarského národu, světově známý akkordeonista, spravedlivě nazývaný 'Zlatý Akkordeon'.
Pan Abkerimov zahral nejen národní Tatarské melodie, ale i svoje skladby, inspirované národními nápěvy. Pověděl i o tom, že na rozdíl od Tatarské hudby Povolží, kde hudebním základem je pentatonika, Krymsko-Tatarský hudba pentatoniku nezná. Nicméně společným pro Tatarskou hudbu je to, že syntezuje Arabské, Perské, Turkické, Čínské ba i dokonce Balkánské nápěvy. Jako ukázku pan Abkerimov zahral i Srbské, Rumunské a i Azerbajdžánské melodie.


воскресенье, 22 октября 2017 г.

KITAP interview with Tatar composer Elmir Nizamov

Below you will find the KITAP interview with Elmir Nizamov in CZech, ENGlish, RUSsian and TATar languages.  
CZ

 Talentovaný klavírista a skladatel Elmir Nizamov navštívil hlavní město České republiky, kde zahrál před Pražským publikem své nejznámější skladby, mezi kterými patří světově známé opera-legenda „Kara Pulat“ a muzikál „Altyn Kazan“. Koncert proběhl výhradně v tatarštině s překladem do angličtiny.


-      Elmire, mnoho lidí říká, že Vaše hudba je nevšední, mimořádná. Myslíte si, že máte zvláštní vlastnosti, které Vám napomáhají skládat hudbu?
-          .. Samozřejmě, je velmi obtížné mluvit o sobě. Myslím si, že jsem vášnivý a nadšený člověk. Mám-li nějakou myšlenku, musím jí přetvořit v život, dovést jej do finále, jinak se neuspokojím… Jsem snílek, a celý svůj život se o něčem sním… Chtěl jsem se naučit hrát na klavír, pak – se stát skladatelem, a také jsem chtěl, aby má hudba zněla… Celý život sním.. a tak si myslím, že takové vlastnosti jako nadšení a zasnění mi pomáhají skládat hudbu…
-           (Elmir má skladbu „U Stěny Pláče“) Elmire, myslíte si, že tatarský a židovský národ mají něco společného?
-          Myslím si, že ano… mám mnoho židovských přátel…  říká se takový vtip „když se narodil Tatar, pak žid zaplakal/brečel“, však si domnívám, že není to pravda... Společné rysy mezi našimi národy vidím v tom, že Tataři jako i židé žili mezi jinými národy, mezi Rusy, Slovany, a vždycky mohli najít nějaké body k pochopení… je to diplomacie, a myslím si, že je to velmi důležité… Dnes je důležité se nacházet v dialogu. Historie židů a Tatarů je velmi úzce spojena s ruskou kulturou…
-          Mohli bychom se zeptat, co Vás přivedlo do srdce Evropy?
-          Jsou tu dvě věci: jsem se doopravdy chtěl podívat do Prahy, jsem tolik slyšel jak je Praha krásná… a druhá věc je to, že jsem měl dvě krátká vystoupení v Berlíně a Bělehradu, a tak se stalo, že nejkratší cesta ležela Prahou.  Tak se stalo, že život mě sem přivedl… A velice se mi tu líbí. Všechno se dá poznat ve srovnání, a přirozeně srovnávám. V Rusku je jinak, než tu v Praze, něco je nejasné, něco vyvolává dotazy… všude jsou „své momenty“, ale celkově je tu nádherné počasí a lidí. Obecně, nejdůležitější jsou lidé…
-          Takže máte celé Evropské turné… poprvé?
-          V Evropě nejsem poprvé, ale několik koncertů v řadě – to se zatím nikdy nestalo…
-          Zastupujeme spolek KITAP. Jaký máte vztah k mladým organizacím?
-          Myslím, že každá organizace – je dobrá věc, pokud je zaměřena na podporu kultury, na interakci lidí, na výměnu zkušeností… Je to velmi důležité, protože společně jsme síla, moc… Moderní společnosti se ponoří do svých sociálních sítí, telefonů, gadgetů… Ale zdá se mi, že společně dokážeme udělat něco významného, dobrého…
-          Podělte se o své plány v blízké budoucnosti¨

-          Jsou spousta plánů, nemyslím si, že to stojí za to, aby se mluvilo o plánech před jejích splnění… proto chci zaprvé něco udělat, a pak už o tom mluvit… 


ENG
Talented pianist and composer Elmir Nizamov visited the capital of the Czech Republic. The concert was held only in Tatar and English languages. To remind, his famous pieces include the legend-opera “Black Chamber” (or “Kara Pulat”) and musical “Golden Pot” (or “Altyn Kazan”).
-         


-    Dear Elmir, people say that you write an amazing music. Do you think that you have some extraordinary abilities, which help you to write the music?
-   It is quite complicated to tell about yourself. I believe that I am a very engrossed and impassioned person. If I come up with something, I would continue until I push the matter through. I am dreamer, I dreamt about something… I dreamt to play the piano, dreamt to become a composer, dreamt about my music to sound everywhere… I was dreaming for the whole my life, and I believe that such keenness and dreaminess aid me to write the music.
-      (Elmir has a composition „At the Wall of Crying“)Do you think that Tatar people are similar to Jewish people?
-     I think, yes. I have plenty of Jewish friends. There is a joke "when Tatar man born, Jewish man started to cry”. However, to be honest, I think that it is not true. The main similarity is that Tatar as well as Jewish people lived with other people... for instance, Russians… and they always found mutual understanding between each other... This is some kind of diplomacy, and I think it is very important. Nowadays it is very crucial to be in some kind of dialog. Overall, histories of Tatar and Jewish people are closely bound to Russian culture.
-   What led you to the heart of the Europe? - There are two reasons. First, I wanted to visit Prague. I have heard several times that Prague is an enchanting place. Second, I had two planned concerts in Berlin and Belgrade. Hence, planning the route, the shortest way was through Prague. The life led me here. I like this place very much. All is discovered through comparison. Definitely, I compare everything. Of course, there is something different rather than in Russia, something not understandable, and sometimes causes questions. In here, I love the weather and people, and I believe that the people are the most important element in the modern world. - In fact, it is the tour around Europe… Do you have it for the first time?
-    Well, I am not for the first time in Europe. However, several concerts in a row I have never ever had.
-    We represent an NGO KITAP. What do you think about young organizations?
-  I think any organization is good if it is related to propaganda of the culture, relationship between people, experience exchange. It is very important because we are a very strong force if we gather. Modern societies are all drawn in their social networks, mobiles, gadgets. But I think that only together we can do something great.
-   Share with us your plans for the near future
-  There are a lot of plans… I don’t think it is worth talking about plans… I would rather talk about the actions.


TAT
Талантлы пианист һәм композитор Эльмир Низамов Чехия башкаласында неофициаль визит белән булды. Концерт узды фәкат татар һәм инглиз телләрендә. Уның танылган әсәрләрнең берсе, опера-риваять "Кара Пулат" һәм мюзикл "Алтын Казан".
-         


Эльмир, күп кешеләр әйтәләр, Сезнең искиткеч музыка. Сез ничек уйлыйсыз, нинди аерым сыйфат, сезгә ярдам итә, матур музыка язарга?
-  Үзем турында, әлбәттә, бик кыен сөйләргә. Миңа калса, мин бик кызыксына торган кеше. Башка берәр уй керсә, оны ахырына житкермичә туктаганым юк. Мин хыялы кеше, хыялланган идем фортепианода уйнарга, аннары хыялландым композитор булырга, матур музыка язырга. Хыяллануларым миңа калса ярдам итә дип уйлым.
-  Ничек саныйсыз татар халкы белән яһүд халыкы окшаш мы? (У стены плача)
-  Миңа калса, әйе. Минем дусларым бик күп яһүдтар. Бар шундый шаярту, " татар туганда, яһүд елаган", әмма минемчә, бу - дөрес түгел. Охшаш нидә - татарлар, яһүдләр, руслар яшәгән башка халыклар арасында үз ара аңлашып, миңа калса, бу бик мөһим. Бүген бик мөһим, нинди дә булса аралашу, диалог. . Яһүд тарихы ничек бар, шулай ук рус һәм татарның мәдәниәте белән бик тыгыз бәйләнгән.
-  Нәрсә китерде сезне Европага?
-   Монда ике мизгел: беренче - миңем бик Прагада буласым килде. Прага искиткеч, ә икенче - минем планлаштырылган ике чыгыш Берлинда һәм Белградта, шулай килеп чыкты, юл Прага аша ятты. Тормыш мине үзе дә, монда китерде. Чагыштырып караганда, әлбәттә, мин чагыштырам. Россиядә нидер башкача караганда, бөтен җирдә үз мизгелләр, ә тулаем алганда, бик матур һава торышы һәм кешеләр. Гомумән, иң мөһиме - кешеләр.
-    Бу, турне Европа буенча беренче тапкыр мы?
-   Европада мин беренче тапкыр гына тугел, әмма берничә концерт рәттән – булганы юк иде.
-     Без КИТАП яшьләр берләшмәсе. Сез ничек карыйсыз яна яшьләр оешмаларына?
- Миңа калса, теләсә кайсы оештыру - яхшы, әгәр ул мәдәният пропагандалауга юнәлдерелгән, кешеләрнең үҙ-ара эш итеү, тәҗрибә уртаклашуга. Бик мөһим, чөнки бергә без - көч. Хәзерге заман җәмгыяте социаль челтәр, телефон, гаджетлар. Әмма, миңа калса, бары тик барыбыз бергә генә без нәрсәдер яхшы эшли алабыз.
-     Якын тирә планнарыгыз белән уртаклашыгыз.
-    Планнар бик күп, ләкин сөйләми торам әле. Шуңа күрә әйтәсе килә: башта эшләргә, ә аннан инде бу хакта сөйләргә.


 
RUS
Талантливейший пианист и композитор Эльмир Низамов посетил столицу Чехии с неофициальным визитом. Концерт проходил исключительно на татарском и английском языках. Напомним, что одними из его известных произведений являются опера-легенда "Кара Пулат" и мюзикл "Алтын Казан".

-   Эльмир, многие говорят, что у Вас необыкновенная музыка. Как Вы считаете, есть ли у Вас особенные качества, которые помогают Вам писать музыку?
-    О себе, конечно, очень трудно говорить. Мне кажется, я очень увлечённый и страстный человек. Если я что-то себе в голову вобью, то не успокоюсь, пока не доведу до конца. Я – мечтатель, я всю жизнь о чем-то мечтал… Я мечтал научиться играть на фортепиано, потом я мечтал стать композитором, мечтал, чтобы музыка моя звучала… Я всю жизнь мечтаю, и мне кажется, что это качества как увлечённость и мечтательность как раз и помогают мне писать музыку.
-          (У Эльмира есть произведение «У Стены Плача») Считаете ли Вы, что татарский народ схожий с еврейским?
-    Мне кажется, да. У меня много друзей евреев. Есть такая шутка "когда родился татарин, еврей заплакал", но я считаю, это - неправда. Схожесть в чем - татары, как и евреи жили среди других народов, среди русских... и всегда находили какие-то точки взаимопонимания... то есть это дипломатия, и мне кажется, что это очень важно. Сегодня очень важно быть в каком-то диалоге. История как у евреев, так и татар очень тесно связана с русской культурой.
-     Мы не можем не поинтересоваться, что же привело Вас в сердце Европы?
-  Здесь два момента: мне очень хотелось побывать, я очень много был наслышан насколько Прага восхитительна, а второе - у меня были запланированы два выступления в Берлине и Белграде, и так получилось, что кратчайший путь лежал через Прагу. Так получилось, жизнь меня сама сюда привела. Мне очень здесь н равится. Все познаётся в сравнении. Естественно, я сравниваю. В России что-то по-другому, чем здесь, что-то непонятно, что-то вызывает вопросы... везде свои моменты, а в целом, очень восхитительная погода и люди. Вообще, самое главное - это люди.
-  Это получается, у Вас целое турне по Европе... Впервые?
-В Европе я не впервые, однако, чтобы несколько концертов подряд - никогда не такого было.
-  Мы представляем молодежное сообщество КИТАП. Как Вы относитесь к молодым ново создающимся организациям?
- Мне кажется, любая организация - это хорошо, если она направлена на пропаганду культуры, на взаимодействие людей, на обмен опытом. Очень важно, потому, что вместе мы - сила. Современные общества погружены в свои соцсети, телефоны, гаджеты. Но мне кажется, только вместе мы можем сделать что-то общее, хорошее.
-    Поделитесь своими планами на ближайшее будущее.
- Планов очень много, не думаю, что стоит говорить: не говори "Гоп!", пока не перепрыгнешь. Поэтому хочется сначала сделать, а потом уже всем об этом рассказать.

вторник, 19 сентября 2017 г.

Turkic concert 16.09.2017

Turkic Concert 16.09.2017 as an opportunity to introduce the culture of the Turkic nations to the Czech citizens was held within the project “Integration of Foreigners”, which was provided by the Integration Center in Prague, in cooperation and co-financing with the Ministry of Interior of the Czech Republic


NGO KITAP - Tatar and Turkic Association in Prague. The word "KITAP" in Turkic languages means "a BOOK", which is symbolic - the culture and traditions of each nation - are as a new book to explore. One of the goals of our Association KITAP is to show and promote our culture, to inform interested people about our traditions and identity, which we do since year 2013, by organizing different cultural events. 

Tomáš Boukal is a “wild card” of the event. Would you expect from a Czech professor of anthropology and ethnology to sing Turkic songs and play traditional Altai instruments? Tomáš is researching the indigenous people of Russia, especially those living in Siberia. He spent several years of his research life in Altai region, he performed traditional Turkic songs, which you can also find: on the page of his band Kanum. http://bandzone.cz/kanum.Lilia Gerber-Khousnutdinova & Elmira Lyapina, together with Dania Altynbaeva-Lyapina, chairpersons of the NGO – KITAP, Tatar and Turkic Association in Prague, are spreading and promoting Tatar and Turkic culture in the Czech Republic. Lilia and Elmira performed traditional Tatar songs.Server Abkerimov is reasonably called “the Golden Accordion”, his mastery is worldly known. His virtuosic and heartfelt play made to applaud the audiences from different parts of the planet, in small European churches, as well as in huge Tokio Opera and Osaka Symphony Hall in Japan. The artist shows very impressive and original performances, attracting a lot of (his talent) admirers. He played his own compositions based on traditional Crimean Tatar motives.
Gulsara Bekbagysheva, is a professional dancer with academic education in the dance field. Gulsara is a member of the Central Asian Ensemble Jagalmay, which is performing in the Czech Republic since 2006. Gulsara is regularly participating in the international festivals, as International Folklore Festival Prague – heart of nations, or Chinese New Year with Fen Jun Song, or Refufest. She performed traditional Kyrgyz Dances.Atman is an authentic Darbuka player from Turkey. He learned the split finger technique back at home from the source and developed the technique by crossing Europe, Asia and Australia. Rhythm is a spiritual path for Atman. Now he is inviting you to join him to discover the rhythmic realm. 
Concert was moderated by Dania Altynbaeva-Lyapina.
Pictures made by: Iván Eduardo Aqueveque VillegasTurkický koncert 16.09.2017


Turkický koncert dne 16. září 2017 se uskutečnil v rámci projektu Integrace Cizinců, který poskytl Integrační centrum Praha ve spolupráci a spolufinancování s Ministerstvem Vnitra České Republiky, jako možnost představit kulturu Turkických národů Českým občanům.  

  
Spolek KITAP - Tatarská a Turkická Asociace v Praze. Slovo "KITAP" Turkických jazycích znamená "KNIHA", což je symbolické - kultura a tradice každého národa jsou jako kniha k poznání. Jedním z cílů naše asociace  - ukázat a představit naši kulturu, informovat zájemce o naších tradicích a identitě, co děláme již od roku 2013 skrz organizaci různých kulturních akci. 
 

Tomáš Boukal. Očekávali byste od Českého antropologa a etnologa, přednášejícího na Univerzitě Pardubice, hry na na tradičních Altajských nástrojích a zpěvu v turkických jazycích? Tomáš zkoumá původní obyvatelstvo Ruska, zejména národů Sibiři. Strávil několik let na Altaji. Tomáš představil Turkické písně. Společně se svým kamarádem Martinem Ovsenákem - vytvořili skupinu Kanum ("Orel"), který se zaměřuje na hudbu domorodých lidí.

Lilia Gerber-Khousnutdinova & Elmira Lyapina spolu s Dania Altynbaeva - Lyapina, předsedkyní KITAP, pěstují a šíří Tatarskou a Turkickou kulturu v České republice.  Lilia a Elmira představily potpourri z Tatarských lidových písní.
Server Abkerimov je důvodně nazýván “Zlatým Akordeonem”, jeho totiž mistrovství ve hře na akordeon je světově známé. Jeho hra přitahuje publikum z různých částí planety, jak v malých Evropských kostelech, tak i v obrovské Tokijské Opeře a symfonické síni Osaka v Japonsku. Umělec ukazuje brilantní, působivé a originální představení, přitahujíc víc obdivovatelů. Na koncertu zahral své vlastní skladby na základě tradičních Krymských Tatarských nápěvů.


Gulsara Bekbagysheva je profesionální tanečnice s akademickým tanečním vzděláním. Gulsara je členem Středně Asijskou Hudební Skupiny Jagalmay, která vystupuje v České republice od roku 2006. Gulsara se pravidelně účastní mezinárodních festivalů, jako Mezinárodní Folklorní Festival - Praha srdce národů, nebo Čínský nový rok s Fen Jun Song, nebo Refufest. Gulsara představila Klasický Kyrgyzský Tanec.

Atman je autentickým hudebníkem z Turecka, hráčem na Darbuku. Naučil se techniku děleného prstu doma, od svých pramenů, a vyvinul techniku cestou po Evropě, Asii a Austrálii. Rytmus je duchovní cestou pro Atmana. Zve a vyzývá vás k tomu, abyste se k němu připojili a objevili rytmickou říši.
Atman roztančil všechny


Koncert moderovala Dania Altynbaeva-Lyapina.

Foto: Iván Eduardo Aqueveque Villegas