суббота, 21 мая 2016 г.

Nicméně velice málo lidi vědí o tom kdo jsou Tataři. 


Navíc, zajímavé je i to, že kultura, zájmy, dokonce i znalosti a mentalita každého představitele Tatarského národu se velmi liší v závislosti na původu.
Jedním z cílů našeho spolku KITAP je informování o

Tatarské kultuře, tradicích a identity všem Zájemcům.

Zúčastnili jsme se 17. ročníku mezinárodního festivalu národů a národnostních menšin Praha srdce národů 28.-31.5.2015. Celé tři dny na Václavském a Staroměstském náměstích Prahy vystupovaly talentované představitele Tatarského národů: děvčata Aliya Akhtyamova (Ruská Federace) a Asylnar Kukueva (Kazakhstan),  a profesní hudebník, 'zlatý akordeon' Ruska - Server Abkerimov (představitel Krymsko-Tatarského národu).

Na konci roku 2013 jsme organizovali Tatarský Kulturní Koncert. Nehledě na to, že jsme nedávali žádnou reklamu, na náš koncert přišlo kolem 150 lidí, a to - v malém sále Domu národnostních menšin.  
Na koncertu se zpívaly Tatarské lidové písni, tančily se Tatarské tance, byly představeny národní oblečení a tatarská kuchyně. 

Holky - Dinara, Dilyara a Alina zazpívaly a roztančily celý sál. A jako hudební doprovod vystoupili: Ildar, který hral na kýtaru a Elmira - na klavír.
Posezení u čaje s dobrotami v přátelském prostředí pobavilo všech: všichni se byli rádi setkat a poznat se navzájem.
A po koncertě jsme dostali spoustu pozitivních ohlasů s žádostí, aby se takové večery staly tradicí.


V loňském roce jsme se rozhodli ukázat náš národní kolorit a identitu v rámci Turkické kultury. Na Turkickém koncertu (Turkic Cultural Event) byly představeny takoví národy žijící v Čechách: Turci, Kazaši, Turkmenovi, Kyrgyzové, Ázerbájdžánci a další. O čem čtěte dál :)

Cíle KITAP:

- navazovat a rozvíjet přátelské vztahy, a také
- navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci v oblasti národních kulturních hodnot, tradice, historie a kulturního dědictví na národní a mezinárodní úrovni, - zvýšení informovanosti veřejnosti o Tatarů , o naši smíšené a heterogenní historii, dějinách, kultuře a tradicích. Nejde o dělení na národnosti, ale naopak -sdružení na základě rozdílů. - navazovat a rozvíjet přátelské vztahy, a také - navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci v oblasti národních kulturních hodnot, tradice, historie a kulturního dědictví na národní a mezinárodní úrovni, - zvýšení informovanosti veřejnosti o Tatarů , o naši smíšené a heterogenní historii, dějinách, kultuře a tradicích. Nejde o dělení na národnosti, ale naopak -sdružení na základě rozdílů.
V pohostinné a přátelské České Republice se také najdou Tataři. I když nás je tu o něco víc než 1000 (podle některých informací), jen malá část z nás se spolčí k reprezentaci naši bohaté kultury. Nicméně, díky úsilím Tataro-Baškirského oddělení Rádia Svobody v Praze (Azatlyq), už víc, jak 10 let se uspořádávají Sabantui a podobné aktivity, jejichž cílem je sjednotit Tatarské a Baškirské lidi žijící v Čechách, a také ukázat něco z naši kultury všem zájemcům.

Něco o KITAPu nebo li Tataři v Čechách.


Je to úžasné, jak daleko šíří, díky horlivosti některých představitelů, sláva kulturního dědictví Tatarského národa a šířky naší Tatarské duše.

Tatary lze nalézt v každém koutu naší Země. V Evropě ba existuje i celá Evropská Asociace Tatarů. 


My jsme také rozhodli podpořit kulturu našeho Tatarského národa, a proto jsme vlastními úsilí založili spolek – KITAP. Slovo KITAP překládá se jako KNIHA. Navíc, samotný název KITAP slouží jako zkratka ke - Kulturní Islámská Tatarská Asociace v Praze.

КИТАП - Культурно - Исламская Татарская Ассоциация в Праге. 


Некоммерческая организация

В самой аббревиатуре заключается смысл и содержание данной группы.Целью КИТАП является:


- создание и развитие дружеских отношений, а также
- сотрудничества в области национальных культурных ценностей, традиций, истории и наследия на национальном и международном уровнях;  
-повышение информированности общества о Татарах, о нашей неоднозначной и неоднородной истории, культуре и традициях


Cлово "КИТАП" - на татарском языке означает - "книга", что символично - культура и традиции другого народа - как закрытая книга, которую нужно изучить.