воскресенье, 31 марта 2019 г.

program na duben 2019 KITAP

pro ty, kteří se nás ptají na to, co nás čeká v nejbližší době:
+ 10.04.2019 (středa) od 11.00 hod - zúčastníme se NGO Market (Forum Karlín) NGO Market 2019
+ 20.04.2019 (sobota) od 11.00 hod - pořádáme Turkický festival Jara 20 04 2019 (Ruské středisko vědy a kultury - na Zátorce 16, Praha 6)
+ 23.04.2019 (úterý) od 9.00 hod - zúčastníme se V. Eurasijského dne (Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Michelská 12, Praha 4) V. Euroasijský den
Kde Vás potkáme?
вторник, 19 февраля 2019 г.

Turkický OPEN MiC s KITAP 03.02.2019 café Kampus

Turkic openmic with KITAP 🎙
Turkický open mic s KITAP🎙

even though there was snowing
i když tento večer sněžilo 

not many turkic musical instruments 
a neobjevilo se hodně opravdových turkických hudebních nástrojůbut there were many lovers of turkic culture 💕 so many Polish and Czech people speaking Turkish ! And people with Bulgarian, Greek and Armenian roots loving Turkic and Turkish music and culture! Patrizia Əliyeva and Berke Berkay Bek were the Turkish music stars of the evening ! 

ale přišlo hodně milovníků turkické kultury, Čechů a Polaků mluvících plynule turecky! a také lidi s Bulharskými, Řeckými a Arménskými kořeny milující turkickou a tureckou hudbu a kulturu! Patrizia Əliyeva a Berke Berkay Bek byli tureckými hudebními hvězdami tohoto večera! 

Hispanic guys enjoying and knowing more about turkic states and people !
 A byly také i Hispánci, kteří s velkým zájmem poznávali o turkických státech a lidech!
thank you all for coming and making this evening great! See u next time! And next time will be better! Btw if you have any suggestions - let us know, we are open for the critics and like to develop to make it better for you! Love and good day for all ❤️
děkujeme všem, kdo přišel a udělal tento večer tak skvělým! uvidíme se příště! A příště určitě bude ještě lépe! a máte-li nějaké připomínky - tak nám dejte vědět, jsme otevřeni kritice a rádi se rozvíjíme a zlepšujeme se pro vás! hodně lásky a krásný den všem přejeme! 

четверг, 10 января 2019 г.

Turkický OPEN MiC s KITAP 03.02.2019 café Kampus

CZ
Turkický openmic 🎤 s KITAP, večer seznámení s lidmi, turkickou hudbou a nástrojů skrz hudbu, komunikaci, posezení u čaje a nejen.
Prijďte do café Kampus zahrát, za-jamm-ovat, zazpívat, popovídat si a navázat přátelská spojení.
Co je k tomu potřeba?
1. Přijít
2. Přinést hudební nástroj nebo jen sám sebe (svůj hlas), dobrou náladu (i když bez nálady - tak tu určitě zvedneme)
3. Užit si skvělou atmosféru, lidi, povídat si, hrát, zpívat, pít, jíst
Kdy? 03. Února (neděle) od 18.00
Kde? Kavárna - café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)

FB link:
https://www.facebook.com/events/2107008966047765/

ENG
Turkic open mic 🎤 with KITAP, the artistic evening when u can meet new people, jam or sing, Listen to Turkic musical instruments, chat and network.
What you should do?
1. Come
2. Bring ur instrument or urself
3. Enjoy, chat, drink, play, sing
When? 03. February (Sunday) from 6pm1
Where? Cafe Kampus (Naprstkova 10, Prague 1)


FB link:
https://www.facebook.com/events/2107008966047765/

четверг, 13 декабря 2018 г.

Mini festival Turkických filmů // Mini Turkic films festival 16.12.2018CZ-ENG

CZ Dne 16.12.2018 v kino NFA Ponrepo se uskutečnil Mini festival současných Turkických krátkých filmů, kde byly představeny filmy 4 mladých Turkických režisérů: Tureckých Deniz Telek s filmem "Gumuš" (2018)(Stříbro) a Demet Derelioglu s filmem "Bábovka"(2018), Ázerbájdžánského Elmar Imanov s filmem "Die Schaukel des Sargmachers" (Houpáčka výrobce rakví) (2012), Tatarského Ilšat Rachimbaj s filmem "Představ"(2017). 
Festival zahájil Kemal Deniz, který zahrál na tradiční turecký hudební nástroj Saz a zazpíval folklorní turecké písně. Po promítání následovala otevřená přátelská diskuze o filmech a Turkických národech s režisérkou Tureckého původu Demet Derelioglu. Návštěvníci pochutnali tradiční turkické sladkosti - tureckou baklavu a tatarský Koš tele (ptačí jazyčky) .
Akci pořádal spolek KITAP s finanční podporou Magistrátu hl.m. Praha.

ENG On 16 December 2018, the Mini Festival of Contemporary Turkic Short Films was held at the NFA Ponrepo Cinema, of 4 young Turkic directors: Turkish Deniz Telek with "Gumus" (The Silver)(2018) and Demet Derelioglu with "Bábovka"(The Cake) (2018 ), Azerbaijanian Elmar Imanov with the film "Die Schaukel des Sargmachers" (The swing of the coffin maker)(2012), Tatar Ilshat Rakhimbay with the film "Imagine" (2017).
The festival opened Kemal Deniz, who played on turkish traditional musical instrument saz, and sang turkish folk songs. The screening was followed by a friendly opern discussion about the films and the Turkic nations with the director of Turkish origin Demet Derelioglu. The guests had an opportunity to try traditional turkic sweets - turkish baklava and tatar kosh tele (tongues of birds). The event is organized by KITAP NGO with the financial support of the Magistrat of the city of Prague. 


понедельник, 19 ноября 2018 г.

Festival Turkické Kultury 6.10.2018 Náprstkovo Museum // Festival of Turkic Culture 6.10.2018 Náprstek Muzeum
CZ    Text je ve dvou jazykových verzích: v češtině-angličtině.
ENG  The text is in 2 language versions: Czech-English.

CZ     Některé informace jsou převzaty z veřejných zdrojů.
ENG  Some information is taken from the public sources.

CZ    Dne 06.10.2018 se uskutečnil 
Festival Turkické Kultury v Náprstkově muzeu  při podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, v rámci integrace cizinců v ČR.

ENG  On October 6, 2018 the 
Festival of Turkic Cultures took place in the Náprstek Museum, with the support of the Magistrat of the capital city Prague, in the frame of the integration of foreigners. 

CZ Festival Turkické kultury, kterého se zúčastnili představitele Turecké kultury s hudebním a divadelním představení, ázerbájdžánské kultury s literaturou věnovanou slavnému Nizami, kyrgyzské a uzbecké kultury se žhavými tance, kultury národu Sakha se hrou na brumli khomus), Tatarské a Krymsko tatarské kultury s nádherným hudebním duetem, a také Altajské kultury.... Mladí borci ukázali prvky Koreš/Kuraš - turkického zápasu. Hostům dále byly nabídnuty takové dobrůtky jako - uzbecký a kyrgyzský plov, turecká baklava a tatarský čak-čak, a kazašský baursak. Kromě vystoupení a občerstvení byly i workshopy - krátký kurz turečtiny, cestovatelská přednáška o Ázerbájdžánu a Baku s ochutnávkou džusu z granátového jablka, kreslení či malování na vodě - Ebru a „udělej si sám“ Tatarské čepičky. Návštěvníci se také mohly seznámit s oslavou Nowruzu a Sabantuje nejen z vystoupení, ale i z videa, které byly přístupné uvnitř muzea. Akce se zúčastnili diplomaté - velvyslanec Turecké republiky Ahmet Necati Bigali, zástupci Republiky Ázerbájdžán a magistrátu hl. M. Prahy. Zúčastněných návštěvníků bylo kolem 500. Děkujeme všem zúčastněným, vystupujícím, a všem, kteří náš festival navštívili, a doufáme, že jste si to užili! A těšíme se na Vás příště!hudební a taneční vystoupení představitelů Turkických národů: Turků, Tatarů, Krymských Tatarů, Kazachů, Kyrgyzů, Azerbajdžánců, Uzbeků a dalších. Tady můžete přečíst něco víc o festivalu.


ENG Festival of Turkic Culture, where you can see the representatives of Turkish nation with musical and theatrical performances, Azerbaijan culture with literature dedicated to the famous Nizami, Kyrgyz and Uzbek culture with hot dances, culture of the nation Sakha with the performance on khomus), Tatar and Crimean Tatar culture with wonderful musical duet, as well as the Altai culture .... Also, the young guys showed the elements of Koresh / Kurash - a Turkic fight, wrestling. The guests were also offered such goodies as Uzbek and Kyrgyz Pilaf (plov), Turkish Baklava, Tatar chak-chak, and Kazakh baursak. In addition to appearances and refreshments, there were also workshops - a short course of Turkish language, a travel lecture about Azerbaijan and Baku with pomegranate juice tasting, drawing or painting on the water - Ebru and "Do Yourself" Tatar Hats - Tubetey. Visitors could also get information about Nowruz and Sabantuj celebrations not only from performances, but also from videos that were accessible inside the museum. The event was attended by diplomats - Turkey's Ambassador Ahmet Necati Bigali, representatives of the Republic of Azerbaijan and the City Hall. M. Prahy. The festival have visited about 500 people! We thank all the attendees and those who have visited our festival, and we hope you enjoyed it! And we look forward to you next time! Music and dance performances of representatives of the Turkic peoples: Turks, Tatars, Crimean Tatars, Kazakhs, Kyrgyzs, Azerbaijan, Uzbeks and others.
And here you can read more about the festival.

I. Něco o Náprstkově Muzeu // Couple of words about the Náprstek Museum


CZ   Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jedna ze stálých expozic pražského Národního muzea na Betlémském náměstí, věnovaná etnologii, umění a kultuře mimoevropských národů.  Původní soukromé muzeum zřídil v roce 1862 český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojta Náprstek v bývalém rodinném pivovaru a palírně destilátů jakožto České průmyslové muzeum, po jeho smrti se stalo muzeem národopisným, po 2. světové válce je jeho aktivita zaměřena pouze na mimoevropské kultury. Náprstkovo muzeum se v 19. století stalo jedním z kulturních a vzdělávacích center české inteligence. Mnoho jeho sbírkových předmětů pochází z darů jak od zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, tak od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Muzeum má velmi obsáhlý sbírkový fond, z něhož je pro veřejnost zpřístupněna pouze jeho malá část.
ENG   The Náprstek Museum is a museum of Asian, African and Native American art located in Bethlehem Square (Czech: Betlemske namesti) in Prague, Czech Republic. It is one of several permanent exhibitions of the National Museum.The museum, originally private, was founded in 1862 by Czech national revivalist politician Vojtěch Náprstek in his former family brewery, as the Czech Industrial Museum. After his death the museum became the Ethnographic Museum, and since World War II it has been focused on non-European cultures. In the 19th century the museum was one of the cultural and educational centres of the Czech intelligentsia. Much of its collection comes from Náprstek and his friends who were Czech expatriates, travellers and ethnographers. Only a part of the museum's large collection is available to the public.


II. Něco o Turkických národech // Couple of words about the Turkic nations

CZ  Turkici nejsou jen Turci, jsou to i Tataři, Kazaši, Kyrgyzové, Uzbeci, Ázerbájdžánci a další!
Turkické národy anebo Turkiti (jiné názvy: Turkové — jednotné číslo: Turk, starší: turkotatarské národy, turecké národy, turkské národy, Turkotataři, zřídka Türkové, türkské národy, turkitské národy, Turkmani, Turkomani) jsou jedna z největších asijských jazykových a etnických skupin, rozšířená od jihovýchodní Evropy až po severovýchodní oblasti Sibiře. V některých kulturních zvláštnostech a historických pozadí se dělí v různé míře. Jazykově patří do rodiny altajských jazyků a fyzicky představují většinou smíšené typy europoidních a mongoloidních ras. Termín Turkic představuje širokou etnicko-jazykovou skupinu lidí, včetně stávajících společností, jako jsou Turci, Ázerbájdžánci, Čuvaši, Kazaši, Tataři, Kyrgyzové, Turkméni, Ujgurové, Uzbeci, Baškirové, Kaškajové, Gagauzové, Sacha/Jakuti, Krymští Karaiti, Krymčáci, Karakalpakové, Karačajové, Nogajové, stejně jako v minulých civilizacích Siungnuové, Hunové, Turkoavaři, Protobulhaři, Gökturci, Kumáni, Kipčakové, Turgeši, Chazaři, Seldžučtí Turci, Osmanští Turci, Mamlúkové, Timúridi.

ENG  The Turkic peoples are a collection of ethno-linguistic groups of Central, Eastern, Northern and Western Asia as well as parts of Europe and North Africa. They speak related languages belonging to the Turkic language family. They share, to varying degrees, certain cultural traits, common ancestry and historical backgrounds. In time, different Turkic groups came in contact with other ethnicities, absorbing them, leaving some Turkic groups more diverse than the others. Many vastly differing ethnic groups have throughout history become part of the Turkic peoples through language shift, acculturation, intermixing, adoption and religious conversion. In their genetic compositions, therefore, most Turkic groups differ significantly in origins from one group to the next. Despite this, many do share, to varying degrees, non-linguistic characteristics, including certain cultural traits, some ancestry from a common gene pool, and historical experiences. The most notable modern Turkic-speaking ethnic groups include Turks, Azerbaijan, Turkmen, Uzbek, Uzbek, Bashkir, Kaskas, Gagauz, Sakha / Jakuts, Crimean Karaiti, Krymcats, Karakalpak, Karachai, Nogai, Protobulhaři, Gökturks, Kumans, Kipchaks, Turges, Khazars, Seljuk Turks, Ottoman Turks, Mamluk, Timurdi.. 


III. Program festivalu // Program of the Festival


CZ Festivalu se zúčastnili představitele Turkických národů, žijící v Čechách. Avšak, nakonec kulturu Turkických národů ukázali i představitelé jiných národů. Ale popořádku. 
Festival zahájila představitelka nejsevernějšího Turkického národu - národu Sakha, Jakutsko - krásná slečna Aldana Duoraan. Zahrála na tradiční hudební nástroj - brumle (nebo khomus // židovská harfa). Nedá se popsat jak to zní. Představte si malý kovový rámeček s jazýčkem. A pak dle dovednosti hudebníka z "malého kusu železa" a vibrací v ústech se zrodí krásné tony opravdové rytmické hudby. Aldana nám předvedla i zvuky lesa - řehtání koně, zpěv ptáka, foukání vítra... Říká se, že brumle používají šamani během svých obřadu, kdy zvuk brumle může uvést posluchače do transu...

ENG  In the festival performed not only representatives of the Turkic nations, who live in the Czech Republic, but also the representatives of the other nations... But first things first...  
The festival launched a representative of the northernmost Turkic nation - the nation of Sakha, Yakutia - beautiful girl Aldana Duoraan. She played a traditional musical instrument - trump (or khomus // the Jewish harp). It is very hard to describe how it sounds. Imagine a small metal frame with a tongue. Then, according to the skill of a musician a "small piece of iron" with the vibration in the mouth, could give a birth to a beautiful tone of true rhythmic music. Aldana also showed us the sounds of the forest - the ravening of the horse, the singing of the bird, the blowing of the wind ... It is said that the khomus was used by the shamans during their ceremony, since its sound could bring the listener to the trance state...  CZ  Z transu dostal publikum Český badatel, talentovaný etnolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel, přednášející, a nakonec i hudebník pan Tomáš Boukal. Spolu se svou manželkou z Altaje, zahráli na tradiční Hudební nástroj - dombru - známé Turkické písni. Tomáš zkoumal původní obyvatelstvo na Altaje a Sibiři, a turkická kultura inspirovala ho k vytvoření hudebního albumu. Mimochodem, Altaj se pokládá za kolébku Turkického národu.  
ENG  From the trance state the audience was taken out by the Czech researcher, talented ethnologist, University lecturer, writer, and also the musician Mr. Tomáš Boukal. Together with his wife from Altai, they played traditional Musical Instrument - dombra - the famous Turkic songs. Tomas examined the indigenous people in Altai and Siberia, and Turkish culture inspired him to create a musical album. By the way, Altai is considered to be the cradle of the Turkic nation.


CZ   Říká Vám něco slovo Kuráš/Koréš? Dovolíte si představit, že Džigiti na koních (a to jsou většina Turkiců, jsou přece známí krasojezdci) jsou bojeschopní i bez koně? I když víme, že pro Turkice je kůň - kamarád, doprava a jídlo, občas i bez koně se člověk musí zapracovat. Koreš - je to Turkický zápas, něco jako Řecko-Římský zápas, však na pásech. Rozumíte tomu, když to tak přečtěte? No já bych tomu také nerozuměla, proto se to musí vidět. Většinou na festivalech, typu Nowruz, Sabantuj, nebo El Ojyn... Na festivalu Turkické kultury v Praze tento zápas nám ukázali krásní, však neturkické muži, Řek Nickolas a Čech Zdeněk.

ENG   What do you imagine, when you hear the word Kurash/ Koresh? Can you imagine that Jigiti on horses (and most of the Turkic people are well-known as the horse-riders) could also fight without their horses? Although we know that for a Turkic person a horse is a friend, transport and food, sometimes without a horse, one has to work. So Koresh - it's a Turkic match, wrestling, something like a Greco-Roman wrestling, but on or with the belts. Do you understand it when you read it? Well I would not understand it, seriously, it must be seen. Where? Well, mostly at festivals such as Nowruz, Sabantuj or El Oiyn ... At the Festival of Turkic Culture in Prague, this wrestling was showed by handsome, but non-Turkic men - Greek Nickolas and Czech Zdeněk.

CZ  Kyrgyzský národ skrz Klasický Kyrgyzský Tanec představila profesionální tanečnice s akademickým tanečním vzděláním Gulsara Bekbagysheva. Gulsara je členem Středně Asijskou Hudební Skupiny Jagalmay, která vystupuje v České republice od roku 2006. Gulsara se pravidelně účastní mezinárodních festivalů, jako Mezinárodní Folklorní Festival - Praha srdce národů, nebo Čínský nový rok s Fen Jun Song, nebo Refufest.

ENG  The Kyrgyz nation through the Classical Kyrgyz Dance was presented by a professional dancer with academic education Gulsara Bekbagysheva. Gulsara is a member of the Central Asian Ensemble Jagalmay, which is performing in the Czech Republic since 2006. Gulsara is regularly participating in the international festivals, as International Folklore Festival Prague – heart of nations, or Chinese New Year with Fen Jun Song, or Refufest.


CZ o něco později se do jejího tance, přesněji - do jejího tanečního workshopu se zapojily další krásné dámy
ENG a little bit later her dances, or more precisely, her dancing workshop has joined other beautiful ladies. 


CZ Po tanci zazněla Ázerbájdžánská řeč -  krásná a talentovaná spisovatelka a básnířka Leyla Jafarova (Džafarová) zarecitovala své básně na vzpomínku slavného básníka Nizami... Ázerbájdžánskou kulturu a knihy o Ázedbájdžánu a Ázerbájdžánském národu návštěvníkům dále představil Eldar Valiev, překladatel, politolog, a předseda spolku ASN v Praze... Dále v prostorách muzea následovala cestovatelská přednáška o Ázerbájdžánu a hlavním městě Baku "Ázerbájdžán, anebo magická krajina ohně. Baku - město, kde fouká vítr" připravenou představitelkou Slovenského národu Karolínou Gibalovou. Karolína povídala nejen o krasech tohoto regionu, ale také i nabídla k ochutnávce Granátový džus, kterým je slavná tato země.  


ENG After dances people can hear sound of Azerbaijani language - beautiful and talented writer and poetess Leyla Jafarova has read her own poems on the memory of the famous poet Nizami
Azerbaijan, its nation and culture  were also introduced by Eldar Valiev, a translator, politologist and chairman of ASN in Prague ... 
Further it was followed by a travel lecture about Azerbaijan and its capital city Baku "Azerbaijan, or the magical land of fire, Baku - the city where the wind blows" prepared by the representative of the Slovak nation Karolína Gibálová. Karolina talked not only about the beauty of this region, but also offered Pomegranate juice, because of which is also famous this country.  
CZ Kultura Tatarského národa skrz národní a akademickou hudbu byla představena představitelem Krymsko Tatarského národa, akordeonistou virtuózem, světově známým hudebníkem panem Serverem Abkerimovým, a představitelkou Kazansko Tatarského národa, solistkou Pražské opery - Národního divadla - paní Galia Ibragimova- Curado. V jejích povedeném duetu zazněly jak Krymsko Tatarské písně, tak i skladby pana Servera Abkerimova, a Tatarského skladatele Rustama Jachina.
 ENG The culture of the Tatar Nation through national and academic music was presented by the representative of the Crimean Tatar Nation, the virtuoso accordionist, the world-famous musician, Mr. Server Abkerimov, and the representative Kazan Tatar Nation, the soloist of the Prague Opera - National Theater - Mrs. Galia Ibragimova-Curado. In their amazing duet were sounded both Crimean Tatar songs, as well as the compositions by Server Abkerim and the Tatar composer Rustam Yakhin. 

CZ Tatarský "bloček" i když nebyl obohacen Tatarákem (Tataři jej totiž tradičně nejedí), nicméně nechyběly Tatarské speciality k ochutnávce jako čak-čak (sladké nudle s medem), očpočmak (těstový trojúhelník s masem), a také i workshop "udělejme spolu Tubetej - Tatarskou čepičku"

ENG Even though the "Tatar block" was not enriched by Tartar beefsteak (Tatars traditionally do not like raw meat), but there were Tatar specialties to taste as chak-chak (sweet noodles with honey), ochpochmak (dumplings with meat), as well as a workshop "Lets make together Tubetey - Tatar hat" 
CZ Ani Turecká kultura nechyběla na festivalu. Navíc byla představena netypicky, a to zejména Improvizačním divadelním představením Pražského Tureckého Divadla. Věděli byste, že i v Praze existuje Turecké divadlo? A i přesto bylo neznámé pro mnoha ze zúčastněných, nicméně měla tato skupina velký úspěch, kde v takovém divadlu měli roli nejen vystupující,ale i diváci, kteří si mohli zadat nejen místo, čas a situaci pro divadelní skupinku, ale i zúčastnit se mini-představení ve třech jazycích - češtině, angličtině i turečtině. 

ENG Turkish culture was also represented at the Festival of Turkic Culture. Moreover, it was introduced atypically, by the Improvisation Theater Performance by Prague Turkish Theater group. Did you know that there is also a Turkish theater in Prague? Although it was unknown to many of the participants, however, this group had a great success, since there not only performers, but also spectators were able not only to say place, time and situation for the theater group, but also to participate themselves in the mini- performances in 3 languages - Czech, English and Turkish.

CZ Kromě turecké řeči zazněla i Turecká hudba v krásném vystoupení šéf-kuchaře a velkého milovníka národní Turecké hudby - pana Kemal Deniz. Kemal zpíval a hrál na turecký hudební nástroj saz (představte si dombru nebo kulatou kytaru) spolu se svým kamarádem, který hrál na darbuce (bicí nástroj, perkuse).

ENG In addition to the sound of Turkish language, Turkish music was also played in a beautiful performance by Chief-cook and a lover of national Turkish music - Mr. Kemal Deniz. Kemal sang and played on a Turkish musical instrument, a saz (imagine a dombra or a "round" guitar) along with his friend, who played percussion instrument - darbuka.


CZ Kromě vystoupení týkající se Turecké kultury byly i Workshopy: "Naučte se Turecky s Míšou", pořádaného Michaelou Canbulat, zkušenou lektorkou turečtiny v Praze.  Do workshopu 'Malování na vodě na turecký způsob- Ebru', pořádaného Ebru Art, a předvedeného Sevil Bašaran, se zamilovali nejen děti.  
ENG Besides the performances on a stage regarding the Turkish culture, Workshops were also in the festival: "Learn Turkish with Misha" made by Michaela Canbulat, experienced lecturer of Turkish language in Prague, "Painting on water on a Turkish way - Ebru art", by Sevil Basharan, with which not only children fell in love...
 CZ A jaký je festival bez tanců? Tančilo se hodně! Kyrgyzské, Tatarské, Uzbecké, další typy orientálních Turkických tanců. Poslední tanec na pódiu ukázala krásná Sabina Shaikhullina, která pak následně v prostorách Muzea naučila krásné dámy pár pohybům.  
ENG And what is the festival without dances? It was dancing  a lot! Kyrgyz, Tatar, Uzbek, other types of oriental Turkic dances. The last dance on the podium was shown by beautiful Sabina Shaikhullina, who later taught beautiful ladies a few moves on the premises of the Museum. 


CZ co vše pak následovalo a s čím vším se návštěvníci mohli seznámit? Třeba s Turkmenskou kulturou, a krásnými kroji, seznámit se s Turkmenským spisovatelem, nebo Tureckým velvyslancem, dozvědět se o oslavě Nowruzu a Sabantuje, zúčastnit se několika workshopů a interaktivních vystoupení a přednášek, ochutnat a porovnat Kyrgyzský a Uzbecký plov, ochutnat tu pravou Tureckou baklavu, ten pravý čak-čak a samsu, a další a další...  
ENG what were the other things, which followed, and what could all visitors be acquainted with? For example with Turkmen culture and beautiful costumes, to meet Turkmen famous writer or Turkish ambassador, learn about Nowruz and Sabantuy, participate in several workshops and interactive performances and lectures, taste and compare the Kyrgyz and Uzbek pilaf (plov), taste the real Turkish baklava, the right chak-chak and samsa, and many other things... 

CZ Děkujeme všem vystupujícím, návštěvníkům, v neposlední řádě Magistrátu hl.m. Praha, zejména p. Jan Janoušek,  Náprstkovu Muzeu, zejména p. Tereza Žbánková, velvyslanectví Turecké republiky, zejména Jeho výsosti p. Ahmet Necati Bigali (včetně vynikající baklavy), Domu národnostních menšin, zejména p. Jakub Štědroň za poskytnutí techniky, p. Olegu Krylovovi za video, organizaci Geometria a p. Tolnikovi za fotografie, nezmíněným výše p Abdusami Rakhmonov, p.Asel Akmataliyeva, p. Gulyalek Hatamová, Deniz Kilic Filak, Kemal Solmaz, Eldar Valiev a ambasadě Republiky Ázerbájdžán, sl. Taja Kurkova, a nekomerčním organizacím za podporu a šíření informaci o této akci ... 
Dania Altynbaeva a Elmira Lyapina, předsedkyně spolku KITAP, z.s
ENG We would like to thank all those who were performing, the visitors, not least the City Hall of Prague, in particular Jan Janousek, Náprstek Museum, especially Mrs. Tereza Žbánková, the Embassy of the Republic of Turkey, especially His Excellency Mr. Ahmet Necati Bigali (including an excellent bakhlava), House of National Minorities, especially Mr. Jakub Štědroň for the provision of technology, Oleg Krylov for the video, the organization Geometria and Mr. Zolnikov for the photos not mentioned above by Abdusami Rakhmonov, Mr. A. Akmataliyeva, Mr. Gulyalek Hatam, Deniz Kilic Filak, Kemal Solmaz, Eldar Valiev and the Embassy of Republic of Azerbaijan, Taya Kurkova,and non-commercial organizations for support and spreading information about this action ... 
Dania Altynbaeva, Elmira Lyapina, chairpersons of NGO KITAP